Drodzy pielgrzymi.

 

Biuro Pielgrzymkowe GOSPA posiada wpis do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, oraz certyfikat ubezpieczenia spełniający wymogi ustawy dla organizatorów turystyki.

 

Nasza historia zaczęła się od pierwszej pielgrzymki. Wraz z mężem w 2015 roku wybraliśmy się na swoją pierwszą pielgrzymkę do Medugorje. Wróciliśmy przede wszystkim bogatsi o ogromne, nieporównywalne z niczym przeżycia duchowe. Od tego czasu wielokrotnie odwiedzaliśmy Miedugorję wraz z rodziną, przyjaciółmi przeżywaliśmy duchowe chwile, z którymi postanowiliśmy się podzielić z Wami - zakładając buro pielgrzymkowe. Wyjeżdżając wielokrotnie - wypracowaliśmy standardy, które chcemy zapewnić naszym pielgrzymom. Za to wszystko dziękujemy Panu Bogu.

 

Zapraszamy Państwa do pielgrzymowania z nami jak również do powierzenia nam organizację pielgrzymek/wyjazdów turystycznych w kraju i za granicą. Dokładamy wszelkich starań, aby nasza oferta była przede wszystkim bezpieczna, a równocześnie atrakcyjna programowo i cenowo.